Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3070Beschikkingen | afhandeling

Watervergunning Bouwbedrijf Joziasse

Het waterschap heeft op 8 mei 2014 besloten om in te stemmen met het verzoek om, in afwijking van de voorwaarde in de afgegeven watervergunning aan Bouwbedrijf Joziasse, toe te staan dat de “hangende” terrassen voor een periode van 5 jaar jaarrond, tot 1 november 2019, blijven staan aan de Boulevard Bankert te Vlissingen.