Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend in de vergadering van 10 september 2013 is ingestemd met de wijziging per 1 januari 2014 van de ‘Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013' in de 'Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2014' en de toetreding per 1 januari 2014 van het college van de gemeente Zwolle tot de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2014.

De gemeenschappelijke regeling treft u links aan bij Externe bijlagen.

Naar boven