Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Ommen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Manege Laarbrug, voor het varen met fluisterbootjes op de Regge tussen de Laarbrug en Archem en het plaatsen van een mobiele steiger op de linkeroever van de Regge, nabij de Laarbrug.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven