Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 16 april tot en met 30 april 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een hekwerk

Locatie: Albert Schweitzerstraat 33 in Lichtenvoorde

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13828

Datum: 16 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een ophoging t.b.v. het verleggen van een middenspanningskabel

Locatie: dijkvak De Mars in Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13850

Datum: 16 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een duiker en het bestraten van het onderhoudspad

Locatie: Gendringseweg 41a in Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14344

Datum: 16 april 2014

Watervergunning voor: het verlengen van een duiker

Locatie: Nieuwgraafsestraat in Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14348

Datum: 16 april 2014

Watervergunning voor: het leggen van kabels

Locatie: langs de Rondweg Zuid in Ruurlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14455

Datum: 16 april 2014

Watervergunning voor: het maken van een bassin en toegangskanaal vanaf de IJssel

Locatie: Jachthaven Noorderhaven in Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13447

Datum: 22 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een bron

Locatie: Ravensweerdsweg 22 in Gorssel

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12330

Datum: 23 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een brug en het plaatsen van twee onttrekkingsputten

Locatie: Nicolaasweg 8-10 en Stuifzandweg 8-10 in Mariënvelde

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14143

Datum: 23 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een drainagebuis

Locatie: Johan de Witlaan in Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9438

Datum: 25 april 2014

Watervergunning voor: het graven van een lasgat

Locatie: dijkvak Zutphen ter plaatsen van dijkpaal 96

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15488

Datum: 29 april 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een informatiepaneel

Locatie: kruin van een primaire waterkering in Pannerden

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14462

Datum: 29 april 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven