Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 277Plannen | overig

Watervergunning

Het waterschap heeft op 20 januari 2014 een watergunning verleend aan Zeeland Seaports voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een kademuur aan de Westhofhaven in Vlissingen-Oost.