Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 15 april 2014

Watervergunning voor: uitvoeren van grondonderzoek.

Locatie: waterkering zomerkade Molbergseweg Deventer

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12856

Datum: 1 april 2014

Watervergunning voor: het verleggen van kabels.

Locatie: Boompjewal Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13134

Datum: 1 april 2014

Watervergunning voor: kabelwerkzaamheden.

Locatie: Varsseveldseweg Doetinchem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13223

Datum: 1 april 2014

Watervergunning voor: het verwijderen en aanbrengen van beplanting.

Locatie: wijk Emmerik te Westervoort

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10202

Datum: 4 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker.

Locatie: Apenhorsterweg 5B de Heurne

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11405

Datum: 11 april 2014

Watervergunning voor: het realiseren van paardenstallen en maken van een omheining.

Locatie: langs de Kapperkolkse Waterleiding aan de Doetinchemseweg te Doetinchem.

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13455

Datum: 11 april 2014

Watervergunning voor: het verlengen van een duiker.

Locatie: Vinkenbroeksestraat 10 Zeddam

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13645

Datum: 11 april 2014

Watervergunning voor: diverse activiteiten.

Locatie: festivalterrein Besselinkschans te Lichtenvoorde

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13670

Datum: 11 april 2014

Watervergunning voor: het uitvoeren van grondonderzoek.

Locatie: IJsselkade Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13747

Datum: 11 april 2014

Watervergunning voor: het graven van een tijdelijk afwateringskanaal.

Locatie: door de EVZ zone naar de Berkel aan de Needseweg in Borculo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14570

Datum: 14 april 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Park de Nieuweling in Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14151

Datum: 14 april 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven