Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 2710Overige overheidsinformatie

Algemene Vergadering waterschap Scheldestromen

Donderdag 22 mei 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Middelburg. Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 13 mei om 17.00 uur in het waterschapskantoor te Middelburg. De commissie Waterbeheer vergadert op 13 mei om 19.30 uur eveneens in het waterschapskantoor te Middelburg. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 14 mei om 17.00 uur in het waterschapskantoor te Terneuzen.