Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 2710

Gepubliceerd op 5 mei 2014 11:51

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenAlgemene Vergadering waterschap Scheldestromen

Donderdag 22 mei 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Middelburg. Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 13 mei om 17.00 uur in het waterschapskantoor te Middelburg. De commissie Waterbeheer vergadert op 13 mei om 19.30 uur eveneens in het waterschapskantoor te Middelburg. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 14 mei om 17.00 uur in het waterschapskantoor te Terneuzen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl