Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 2675

Gepubliceerd op 2 mei 2014 11:50

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenOntwerp-watervergunning Reconstructie N61 Hoek-Schoondijke

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp-watervergunning te verlenen voor de reconstructie van de N61 tussen Hoek en Schoondijke. Het ontwerp-besluit ligt vanaf 30 april tot en met 15 juni 014 ter inzage bij:

  • 1.De receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1, Terneuzen en Kanaalweg 1 in Middelburg, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18 in Middelburg.

  • Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen tegen de ontwerp-watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

  • Middelburg, 30 april 2014


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl