Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 2675Beschikkingen | aanvraag

Ontwerp-watervergunning Reconstructie N61 Hoek-Schoondijke

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp-watervergunning te verlenen voor de reconstructie van de N61 tussen Hoek en Schoondijke. Het ontwerp-besluit ligt vanaf 30 april tot en met 15 juni 014 ter inzage bij:

  • 1.De receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1, Terneuzen en Kanaalweg 1 in Middelburg, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18 in Middelburg.

  • Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen tegen de ontwerp-watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

  • Middelburg, 30 april 2014