Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 2616Overige besluiten van algemene strekking

Watervergunning Evides Waterbedrijf

Watervergunning verleend aan Evides Waterbedrijf voor Informatie bij aanvraag watervergunning betreft onttrekken en lozen grondwater tbv vervanging afstroomleidingen spaarbekkens locatie Braakman Lozeschorweg (2) 4542 Hoek kad.bekend SASOOH G 01039.

Middelburg, 28 april 2014