Lozingsvergunning Wellman Recycling B.V.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Wellman Recycling aan Tengnagelwaard 5 te Spijk. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het direct lozen van (afval)water op een transportleiding van het waterschap, het onttrekken van grondwater en het plaatsen van een druktank nabij de waterkering. Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen de vergunning te verlenen en stelt daarbij voorschriften aan de lozing ter bescherming van het doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en de belangen van het waterbeheer.

Ontwerpvergunning inzien?

U kunt de ontwerpvergunning en overige stukken die van belang zijn van 29 april 2014 tot en met 9 juni 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • 1.het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak.

  • 2.het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5 te Lobith op werkdagen (openingstijden op de gemeentelijke site).

 

Zienswijze naar voren brengen?

Voordat wij overgaan tot definitieve besluitvorming, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze op dit ontwerp aan ons kenbaar te maken

Uw zienswijze over de ontwerpvergunning kunt u schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 9 juni 2014. Uw zienswijze kunt u sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving.

 

Meer informatie?

Voor informatie over deze ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving: tel. 0314-369 783. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Naar boven