Algemene regel vrijstelling vergunningplicht voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen

Kenmerk

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie;

gelet op artikel 3.2, 3.3 en 3.8 van de Keur waterschap Vechtstromen;

BESLUIT

vast te stellen de Algemene regel vrijstelling vergunningplicht voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen.

Artikel 1

  • 1.De vergunningplicht zoals opgenomen in artikel 3.2 van de Keur geldt niet voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen.

  • 2.De vergunningplicht zoals opgenomen in artikel 3.3 van de Keur geldt niet voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2014 te Almelo.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,

 dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris

Toelichting

De Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing op alle oppervlaktewaterlichamen in het beheer gebied van het waterschap. Dit betekent dat de keur ook van toepassing is op oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen.

Het waterschap heeft er echter bewust voor gekozen deze waterlopen niet op de legger te plaatsen. Voor het niet op de legger plaatsen van deze waterlopen wordt een vrijstelling van de provincie Overijssel verleend. Reden voor het niet plaatsen op de legger is dat deze waterlopen geen invloed hebben op het regionale watersysteem.

Om die reden is dan ook een vrijstelling van de vergunningplicht in deze algemene regel opgenomen voor handelingen en werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.3 van de Keur.

 

Naar boven