Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 2264Overige overheidsinformatie

Bekendmaking vaststelling inkoop- en aanbestedingsbeleid

In de vergadering van 25 maart 2014 heeft het dagelijks bestuur het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 Waterschap Vechtstromen vastgesteld.

Waterschap Vechtstromen spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid wordt het Inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop bij waterschap Vechtstromen plaatsvindt. Waterschap Vechtstromen leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na. Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient waterschap Vechtstromen continu bezig te zijn met het verbeteren van de Inkoopprocessen. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van waterschap Vechtstromen.

Ter inzage

Het besluit en de daarbij horende bijlagen treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. U kunt het ontwerpbesluit ook raadplegen via de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl.

Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Almelo, 15 april 2014