Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 17 tot en met 31 maart 2014

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden

Locatie: project Baakse Beek, traject Batsdijk-Kunnerij Lichtenvoorde

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10015

Datum: 17 maart 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een fietspad.

Locatie: langs diverse watergangen in Voorst (Oude IJsselstreek)

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10781

Datum: 17 maart 2014

Watervergunning voor: het graven van proefsleuven.

Locatie: dijkring 51, dijkvak Gorssel

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12526

Datum: 21 maart 2014

Watervergunning voor: het verplaatsen van een duiker.

Locatie: Lamstraat 15 Toldijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9608

Datum: 24 maart 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een onderdoorgang.

Locatie: tussen het Stationsplein en de Havenstraat te Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11675

Datum: 24 maart 2014

Watervergunning voor: aanleggen van een glasvezelnetwerk.

Locatie: diverse locaties in Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12094

Datum: 25 maart 2014

Watervergunning voor: het verplaatsen van een deel van dam met duiker en het verwijderen van 2 dammen met duikers.

Locatie: Vosseveldseweg 4 Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12433

Datum: 27 mart 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een fietspad.

Locatie: tussen de Leuvensestraat en de Rijnstrangenweg te Groessen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12751

Datum: 28 maart 2014

Watervergunning voor: het uitvoeren van 8 grondboringen en 6 handboringen

Locatie: Rijnkade Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13653

Datum: 28 maart 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven