Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1955Overige besluiten van algemene strekking

Watervergunning Delta Netwerkbedrijf B.V.

Waterschap Scheldestromen heeft een Watervergunning verleend aan DELTA Netwerkbedrijf B.V. voor Melding grondwateronttrekking dmv bronbemaling ivm vervangen LD-gasleidingen en waterleiding traject Kloosterweg 2-36 Burgh-Haamstede kad.bekend gem Schouwen-Duiveland F 1145.