Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 14 maart 2014

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden

Locatie: Boompjeswal, Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-8212

Datum: 4 maart 2014

Watervergunning voor: het dempen en graven van een watergang.

Locatie: Schiphorsterstraat 2a, Toldijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10733

Datum: 4 maart 2014

Watervergunning voor: het leggen van kabels.

Locatie: langs de Berkel, Stuwweg Geesteren

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11410

Datum: 4 maart 2014

Watervergunning voor: het verleggen van een watergang.

Locatie: Nibbelinklaan 3a Sinderen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10693

Datum: 4 maart 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een informatiebord.

Locatie: Schansweg Westervoort

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11344

Datum: 4 maart 2014

Watervergunning voor: het ophogen van het maaiveld, aanleggen verharding en plaatsen hekwerk.

Locatie: Boggelderenk 3 Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11679

Datum: 6 maart 2014

Watervergunning voor: het herstellen van een keermuur.

Locatie: Contre Escarpe Doesburg

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12448

Datum: 6 maart 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een vlonderterras.

Locatie: Horsterparklaan 4 Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11392

Datum: 6 maart 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van drainage, graven watergang en maken uitstroomvoorzieinig.

Locatie: Boveltweg, Winterswijk-Woold

Zaaknummer: WRIJVERG-2-8315

Datum: 7 maart 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een drinkwaterleiding.

Locatie: Schouwlaakseweg en Weg naar Vierakker te Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9407

Datum: 7 maart 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een natuursteen paal.

Locatie: Spijksedijk Spijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11535

Datum: 7 maart 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van drainage.

Locatie: Gosselinkweg Winterswijk-Woold

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11740

Datum: 7 maart 2014

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Oosterenk Beltrum

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10538

Datum: 10 maart 2014

Watervergunning voor: het afdammen, vergraven en gebruiken en maken van proefsleuven bij een watergang.

Locatie: IJsseloordweg 15 Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-8649

Datum: 11 maart 2014

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Rouwhorsterdijk Zieuwent

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11918

Datum: 11 maart 2014

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Bremweg Laren

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12173

Datum: 11 maart 2014

Watervergunning voor: het gedeeltelijk verplaatsen van een duiker.

Locatie: Oude Zutphenseweg Vorden

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11192

Datum: 13 maart 2014

Watervergunning voor: het aanbrengen van boomstammen en takken en het monitoren van de effecten.

Locatie: Boven Slinge in Winterswijk, Ramsbeek in Eibergen en Leerinkbeek in Beltrum.

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12477

Datum: 14 maart 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven