Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2014, 1771Overige besluiten van algemene strekking

Bekendmaking Algemeen Bevoegdhedenbesluit HHSK 2013 en het Bevoegdhedenregister

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard maakt bekend dat zij op 17 december 2013 heeft besloten tot:

  • 1.intrekking van de Algemene mandaatregels Schieland en de Krimpenerwaard, zoals vastgesteld in de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 mei 2006 en het daarop gebaseerde Mandaatbesluit, laatstelijk vastgesteld op 2 oktober 2012;

  • 2.intrekking van het Budgetreglement HHSK 2007, zoals vastgesteld door de secretaris-directeur op 16 oktober 2007;

  • 3.vaststelling van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Schieland en de Krimpenerwaard 2013;

  • 4.vaststelling van het Bevoegdhedenregister.

 

In het Bevoegdhedenregister zijn (onder)mandaten, (onder)volmachten en (onder)machtigingen opgenomen. In het register zijn de functionarissen genoemd die bevoegd zijn om voor bepaalde zaken namens dijkgraaf en hoogheemraden besluiten te nemen en te ondertekenen. Het Algemeen Bevoegdhedenbesluit HHSK 2013 en het Bevoegdhedenregister treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

 

Het Algemeen bevoegdhedenbesluit Schieland en de Krimpenerwaard 2013 en het Bevoegdhedenregister liggen van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ter inzage op het kantoor van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam. De stukken zijn tevens als bijlagen toegevoegd bij deze digitale bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het Algemeen bevoegdhedenbesluit Schieland en de Krimpenerwaard 2013 en het Bevoegdhedenregister van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.