Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 138Overige overheidsinformatie

Nieuw beleid inkoop en aanbesteding

Vanaf 1 januari 2014 heeft waterschap Scheldestromen een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Vanaf donderdag 16 januari a.s staat dit beleid op de website van het waterschap, www.scheldestromen.nl/digitale_balie, vermeld. Onderdeel van het beleid is een procedure voor de keuze van ondernemers voor enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Voorlopig is deze “Procedure shortlisten waterschap Scheldestromen” alleen van toepassing op opdrachten voor de meest voorkomende civieltechnische werken in de vakgebieden Wegen en Water. In de procedure staat vermeld hoe u uw bedrijf kunt aanmelden en aan welke eisen uw bedrijf dient te voldoen. De volledige beschrijving van deze procedure staat ook op de hiervoor genoemde website.

Middelburg, 16-01-2014

Waterschap Scheldestromen