Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1242Overige overheidsinformatie

Algemene Vergadering en comissievergaderingen waterschap Scheldestromen

Woensdag 26 maart 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Terneuzen.

Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 18 maart om 17.00 uur. De commissie Waterbeheer vergadert op 18 maart om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op donderdag 20 maart om 19.30 uur. De commissievergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor te Terneuzen.