Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 12 tot en met 25 februari 2014

Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Heelweg, Beltrum

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5358

Datum: 12 februari 2014

Watervergunning voor: het aanbrengen van beplanting en bestrating en tijdelijk plaatsen van opslagcontainers.

Locatie: Damlaan, Eefde

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5780

Datum: 13 februari 2014

Watervergunning voor: het bouwen van een testinstallatie.

Locatie: bij stuw Ulft

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6950

Datum: 13 februari 2014

Watervergunning voor: het tijdelijk verlengen van een dam met duiker

Locatie: De Braak, Didam

Zaaknummer: WRIJVERG 2-9428

Datum: 13 februari 2014

Watervergunning voor: het aanbrengen van beplanting en aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Leemscherweg 22 en Breukelaarweg 33 te Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7592

Datum: 14 februari 2014

Watervergunning voor: het uitvoeren van boringen en plaatsen van tijdelijke peilbuizen.

Locatie: primaire waterkering in Giesbeek, Duiven, Velp en Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-8435

Datum: 14 februari 2014

Watervergunning voor: het leggen van kabels en maken van lasgaten.

Locatie: Loostraat te Aerdt

Zaaknummer: WRIJVERG 2-9070

Datum: 17 februari 2014

Watervergunning voor:het dempen van een watergang.

Locatie: Varsseveldsestraatweg te Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG 2-9005

Datum: 18 februari 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van drainage en leggen van een duiker.

Locatie: Rauwershofweg Winterswijk-Meddo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-9827

Datum: 18 februari 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een glasvezelnetwerk.

Locatie: langs diverse watergangen in Geesteren en Gelselaar

Zaaknummer: WRIJVERG 2-10318

Datum: 18 februari 2014

Watervergunning voor: het leggen van kabels.

Locatie: IJsselkade, Doetinchem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-10426

Datum: 18 februari 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een boogzinker.

Locatie: Slingelaan 33a Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG 2-10438

Datum: 18 februari 2014

Watervergunning voor: het dempen en graven van een watergang. Leggen duiker.

Locatie: Bijersdiek 9 Winterswijk-Meddo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-8883

Datum: 25 februari 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een informatiebord.

Locatie: Gorsselseweg, nabij de Schipbeek te Bathmen.

Zaaknummer: WRIJVERG 2-10857

Datum: 25 februari 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven