Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 1069

Gepubliceerd op 26 februari 2014 12:29

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenGewijzigde watervergunning Ruiterberg BV t.b.v. bouw paviljoen Boulevasrd Evertsen (Vlissingen)

Waterschap Scheldestromen heeft op 11 februari 2014 een (gewijzigde) watervergunning verleend aan Ruiterberg B.V. voor:

1. het verwijderen van de bestaande kiosk met terras Boulevard Evertsen9 te Vlissingen;

2. het bouwen van een nieuw horecapaviljoen met terras ter plaatse van de aanlanding van

het Nollehoofd;

3. Het ingraven van een vetvangput;

4. het verplaatsen van het kunstwerk "De Koopvaardij" vanWessel Couzijn;

5. de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe paviljoenen rondom de

nieuwe locatie van het kunstwerk;

6. het plaatsen van de nieuwe borstwering met glazen windscherm rondom het nieuw aan

te leggen terras.

De watervergunning is als bijlage bij deze mededeling gevoegd.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl