Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1069Beschikkingen | afhandeling

Gewijzigde watervergunning Ruiterberg BV t.b.v. bouw paviljoen Boulevasrd Evertsen (Vlissingen)

Waterschap Scheldestromen heeft op 11 februari 2014 een (gewijzigde) watervergunning verleend aan Ruiterberg B.V. voor:

1. het verwijderen van de bestaande kiosk met terras Boulevard Evertsen9 te Vlissingen;

2. het bouwen van een nieuw horecapaviljoen met terras ter plaatse van de aanlanding van

het Nollehoofd;

3. Het ingraven van een vetvangput;

4. het verplaatsen van het kunstwerk "De Koopvaardij" vanWessel Couzijn;

5. de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe paviljoenen rondom de

nieuwe locatie van het kunstwerk;

6. het plaatsen van de nieuwe borstwering met glazen windscherm rondom het nieuw aan

te leggen terras.

De watervergunning is als bijlage bij deze mededeling gevoegd.