Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 1008

Gepubliceerd op 24 februari 2014 11:56Algemene regel voor het verrichten van buitengewoon onderhoud aan waterkeringen Keur waterschap Vechtstromen

Kenmerk: WVS - 35

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d. 20 augustus 2013;

gelet op artikel 2.3 van de Keur waterschap Vechtstromen;

BESLUIT

vast te stellen de Algemene regel voor het verrichten van buitengewoon onderhoud aan waterkeringen Keur waterschap Vechtstromen

Artikel 1

Het is verboden om in de periode van 15 oktober tot en met 15 april werkzaamheden te verrichten, als bedoeld in artikel 2.3 van de Keur waterschap Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2014 te Almelo.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris

Toelichting

Motivering van de algemene regel

In artikel 2.3 van de Keur is bepaalt dat onderhoudsplichtigen van waterkeringen verplicht zijn tot instandhouding daarvan overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie.

De periode van 15 oktober tot en met 15 april is de zogenoemde hoogwater-periode. In deze periode is de kans aanwezig dat het water tot aan de waterkeringen staan. In een dergelijke periode is het niet wenselijk dat buitengewoon onderhoud aan deze kering wordt uitgevoerd. Dit kan namelijk tijdelijk de stabiliteit van de waterkering beïnvloeden, waardoor de waterveiligheid niet gegarandeerd kan worden.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl