Ontwerpbegroting 2014 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke regeling Lococensus – Tricijn (het gezamenlijke belastingkantoor voor zeven waterschappen en drie gemeenten) met ingang van 10 juni 2013 gedurende een periode van twee weken ter inzage ligt.

Zienswijzen kunnen tot 24 juni 2013 schriftelijk of mondeling bij het dagelijks bestuur, postbus 148, 7000 AC Doetinchem worden ingediend.

Naar boven