Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2013, 789Beschikkingen | afhandeling

Hellevoetsluis, Kanaalweg Westzijde

N.V. Eneco Beheer, vergunningnummer D0022219, voor het leggen van laagspanningskabels ten behoeve van een walkast aan de Kanaalweg Westzijde nabij nummer 4 te Hellevoetsluis.

Ridderkerk, 17 mei 2013

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ing. I.J. Dekker, afdelingshoofd Vergunningverlening