Ter inzage ontwerp projectplan: Dortherbeek Midden en Oost

Inzagetermijn: 24 december 2013 tot en met 4 februari 2014

De Dortherbeek gaat functioneren als ecologisch ingerichte verbindingszone, die de migratie van diverse planten en dieren vanaf de oostelijk gelegen landgoederen naar de uiterwaarden van de IJssel mogelijk maakt. Vooral kleine zoogdieren en amfibieën gaan gebruik maken van de ecologische verbindingszone.

De EVZ Dortherbeek vormt een verbinding tussen de landgoederen Ampsen, Verwolde, Dorth en Oxe en de IJsseluiterwaarden.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De ecologische verbindingszones “das’’ en ‘kamsalamander’ worden langs de beek gerealiseerd.

Tegelijkertijd met de ecologische verbindingszone wordt op diverse locaties een 4 meter breed onderhoudspad met enkele nieuwe duikers ten behoeve van het onderhoud gerealiseerd. En op landgoed Kranengoor wordt één watergang van het waterschap gedempt en om het landgoed heen gelegd.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in april 2014 en zijn in december 2014 gereed.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 17 december 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 24 december 2013 tot en met 4 februari 2014.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 28 januari 2014. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Naar boven