Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2013, 3859Verordeningen

Legesverordening Rijnland 2014

In haar bijeenkomst van 27 november 2013 heeft de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland de Legesverordening Rijnland 2014 vastgesteld.

Naast enkele kleine tekstuele aanpassingen in de verordening zelf, is de tarieventabel op enkele onderdelen gewijzigd.

De Legesverordening kan worden ingezien aan de linkerkant van deze bekendmaking vanaf 20 december. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat tegen de verordening en tarieventabel geen bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft zijn taken en bevoegdheden op het terrein van de belastingheffing en –inning met ingang van 2011 overgedragen aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De legesheffing wordt daarom door de BSGR uitgevoerd. Ook bezwaarschriften tegen de opgelegde legesaanslagen moeten bij de BSGR worden ingediend.

Leiden, 20 december 2013

Namens deze: Dijkgraaf en Hoogheemraden