Bekendmaking Keur en de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

- Het algemeen bestuur stelde in de vergadering van 2 oktober 2013 de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vast. Deze treedt in werking op 1 januari 2014.

- Het college van dijkgraaf en heemraden stelde in de vergadering van 29 oktober 2013 de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vast. Deze treden in werking op 1 januari 2014.

De Keur

De Keur vervangt de huidige Keur Waterschap Vallei & Eem en de Keur Waterschap Veluwe 2009. De Keur stelt regels in het belang van de bescherming van het regionale watersysteem binnen het werkgebied van het waterschap. Hierbij gaat onder andere om de bescherming en het onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen en de waterkeringen in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe.

Algemene regels

De Algemene regels vervangen de huidige algemene regels van de voormalige waterschappen Vallei & Eem en Veluwe.

Voor bijlagen zie links hiernaast bij Externe bijlagen.

Apeldoorn, 17 december 2013

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

mr. G.P. Dalhuisen,

secretaris

drs. T. Klip-Martin,

dijkgraaf

Naar boven