Ter inzage ontwerp projectplan: Aanpassen verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

Inzagetermijn: 13 december 2013 tot en met 24 januari 2014

Het ‘Verdeelwerk Baakse Beek en Groene Kanaal’ bestaat uit twee stuwen, één in de Baakse Beek en één vlak voor het Groene Kanaal. Door middel van een schuivensysteem bepaalt het verdeelwerk hoe het water vanuit de bovenlopen van de Baakse Beek en de Veengoot, over de benedenloop van de Baakse Beek en het Groene Kanaal verdeeld wordt.

Het huidige verdeelwerk voldoet niet (meer) aan de huidige eisen die daaraan gesteld worden. Om deze reden wordt het verdeelwerk aangepast.

Het aanpassen van het verdeelwerk is de eerste stap in het kader van de herinrichting van de Baakse Beek op de landgoederen Hackfort en Suideras. Klik hier voor meer informatie over de herinrichting. De nieuwe gewenste peilen in het kader van dit project worden pas ingesteld nadat ook de volgende fase van het project is doorlopen. De werkzaamheden binnen dit projectplan scheppen de voorwaarden voor de volgende fase. De daadwerkelijke peilwijziging maakt geen onderdeel uit van dit projectplan.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Automatisering van de handmatige bediening van het schuivensysteem;

  • 2.Vervanging van één stuwschuif van het verdeelwerk in het Groene Kanaal door een stuwklep. Het systeem wordt automatisch aangestuurd, waarmee het inspeelt op de schommelingen in waterpeil en wateraanbod.

  • 3.Het aantal in te stellen drempels/standen van de constructie in de Baakse Beek wordt uitgebreid. Op deze manier krijgt ook het schuifsysteem van het verdeelwerk in de Baakse Beek meer instelmogelijkheden.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in de zomerperiode van 2014 en zullen vóór 1 september 2014 gereed zijn.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 3 december 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 13 december 2013 tot en met 24 januari 2014.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 3 januari 2014. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meer, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meer, tel. 0314-369369.

 

 

Naar boven