Bekendmaking belastingverordeningen 2014

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 november 2013 is besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:

- Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2014;

- Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2014;

- Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2014.

De belastingverordeningen 2014 vervangen de belastingverordeningen 2013 die in dezelfde vergadering met ingang van 1 januari 2014 zijn ingetrokken. De belangrijkste wijzigingen betreffen de wijziging van de tarieven en de aanduiding van Lococensus – Tricijn. De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

Naar boven