Ter inzage ontwerp projectplan: Retentie Schipbeek traject Zandvang - Borculoseweg

Inzagetermijn: 22 november 2013 tot en met 4 januari 2014

De Schipbeek is zowel in het provinciaal waterplan 2010-2015 als in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als natte ecologische verbindingszone, conform model Winde.

In 2011 is langs de Schipbeek in de gemeente Hof van Twente een perceel grond beschikbaar gekomen voor retentie. Op dit perceel wordt waterberging en een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over het project.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De inrichting/aanpassing door het waterschap betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • 1.Aanleggen van een stapsteen met daaromheen een kade;

  • 2.Het verlagen en doorbreken van de bestaande kade;

  • 3.Het aanleggen een nieuwe kade;

  • 4.Het aanbrengen van twee bomen d.m.v. een verankeringsconstructie;

  • 5.Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting rond maart 2014 en zullen in het voorjaar van 2014 gereed zijn.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 5 november 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 23 november 2013 tot en met 4 januari 2014.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 4 januari 2014 . U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F.J. van Zeijl, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer F.J. van Zeijl, tel. 0314-369369.

 

Naar boven