Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2013, 3271Beschikkingen | afhandeling

Oud-Beijerland, dijkversterking Spui Oost

Verleende water- wegenvergunning nummer D0024192 aan waterschap Hollandse Delta voor het uitvoeren van extra sonderingen en grondboringen behorende bij vergunning D0023747, ten behoeve van de uitvoering van dijkversterking Spui Oost.

Ridderkerk, 6 november 2013

Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze: ing. I.J. Dekker, afdelingshoofd Vergunningverlening