Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2013, 2964Beschikkingen | afhandeling

Dordrecht, Noordendijk en Oranjelaan

N.V. HVC, vergunningnummer D0023999, voor het uitvoeren van diverse boringen, sonderingen en proefsleuven nabij de Noordendijk en Oranjelaan te Dordrecht, 18 oktober 2013.

Ridderkerk, 22 oktober 2013

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ing. I.J. Dekker, afdelingshoofd Vergunningverlening