Aanwijzing toezichthouder

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten een medewerker aan te wijzen als toezichthouder. Deze medewerker van het waterschap is belast met het toezicht op de naleving van water-, scheepvaart- en milieuwetgeving. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft daarnaast besloten de aanwijzing van een medewerker als toezichthouder in te trekken.

Besluit inzien?

U kunt het besluit vanaf 23 oktober 2013 gedurende zes weken digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl of www.wrij.nl.

Bezwaar maken? 

 

De bezwaartermijn loopt van 23 oktober 2013 t/m 4 december 2013

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.M. Theunissen, telefoon (0314) 369 781.

Naar boven