Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Begroting 2014

Met ingang van woensdag 23 oktober 2013 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Begroting 2014, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 november 2013.

De begroting ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Wilt u een geprint exemplaar van de begroting ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 358.

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

Naar boven