Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 3 tot en met 10 oktober 2013

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden

Locatie: watergang Ziegenbeek, t.b.v. bouwplan Kromkamp te Sinderen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2994

Datum: 3 oktober 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een fietspad en plaatsen van een trekpontje.

Locatie: langs de Groenlose Slinge tussen de Wessel van Eyllaan en Palsenborgweg te Borculo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-1781

Datum: 3 oktober 2013

Watervergunning voor: het lozen van grondwater in een watergang.

Locatie: de Berkel, Oude Needseweg te Borculo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4251

Datum: 9 oktober 2013

Watervergunning voor: het verwijderen en leggen van kabels.

Locatie: Den Elterweg te Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3676

Datum: 9 oktober 2013

Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.

Locatie: Bergerslagbeek, Ulftseweg 126b Silvolde

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4257

Datum: 9 oktober 2013

Watervergunning voor: het lozen van grondwater in een watergang.

Locatie:1e zijtak Bumptmansgoot, Poeldersdijk 22 Beltrum

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3853

Datum: 9 okober 2013

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden

Locatie: watergang Slijpbeek, landgoed Mariendaal te Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3316

Datum: 10 oktober 2013

Watervergunning voor: het dempen van een watergang.

Locatie: Kerkstraat, Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3720

Datum: 10 oktober 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven