Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2013, 2793Beschikkingen | afhandeling

Rotterdam, Pernisse Waterkant/Uiterdijk

Verleende watervergunning nummer D0023730 aan gemeentewerken Rotterdam, voor het rooien van beplanting en het leggen van gras aan de Pernisse Waterkant/Uiterdijk te Rotterdam.

Ridderkerk, 8 oktober 2013

Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze: ing. I.J. Dekker, afdelingshoofd Vergunningverlening