Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 16 september 2013

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. het realiseren van bedrijvenpark.

Locatie: Bedrijvenpark A1 - Deventer

Zaaknummer: WRIJVERG 2-1790

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het houden van een fiets toertocht.

Locatie: langs de Buursebeek te Haaksbergen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2646

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het leggen van telecommunicatiekabels.

Locatie: diverse locaties in Lathum, Giesbeek en Zevenaar

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2045

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het leggen van een glasvezelkabel.

Locatie: tussen de Oud Zevenaarseweg en de Dijkweg te Oud Zevenaar

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2050

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: werkzaamheden aan een brug.

Locatie: Haalmansweg - Lochem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2511

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het leggen van een middenspanningskabel.

Locatie: Wijthof - Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2312

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het maken van een lasgat in een waterkering.

Locatie: Schaapdijk in Arnhem en Lathumsedijk in Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2205

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het verwijderen en leggen van een dam met duiker.

Locatie: Dieselstraat 11 - Lichtenvoorde

Zaaknummer: WW 13.00659

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse onderzoeken in een waterkering.

Locatie: project "herinrichting Turfhaven" te Doesburg

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3763

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het uitvoeren van 4 boringen en 3 sonderingen in een waterkering.

Locatie: dijkvak Barlham en dijkvak Laag Keppel

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4112

Datum: 16 september 2013

Watervergunning voor: het onttrekken uit oppervlaktewater.

Locatie: Bypass Slinge-Oosterholt, Wiegerinckweg 5 - Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-3421

Datum: 16 september 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven