Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 9 augustus 2013

Watervergunning voor: het leggen van een glasvezelkabel.

Locatie:Landaarsestraat/Rivierweg - Giesbeek

Zaaknummer:WRIJVERG 2-1124

Datum: 1 augsustus 2013

Watervergunning voor: diverse activiteiten en of nabij de Berkel.

Locatie: Borculo

Zaaknummer:WRIJVERG 2-1603

Datum: 2 augustus 2013

Watervergunning voor: het lozen van grondwater in een watergang.

Locatie: Kruisdijk 1 - Vorden

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2473

Datum: 2 augustus 2013

Watervergunning voor: het leggen van glasvezelkabels.

Locatie: diverse locaties in Winterswijk

Zaaknummer: WW13.00599

Datum: 5 augustus 2013

Watervergunning voor: het houden van zeiltrainingen en wedstrijden.

Locatie: Oude IJssel, tussen Laag Keppel en Doetinchem

Zaaknummer: WW13.00630

Datum: 6 augustus 2013

Watervergunning voor: het dempen van een watergang.

Locatie: Kloosterstraat - Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG 2-1244

Datum: 8 augustus 2013

Watervergunning voor: het plaatsen van een steiger.

Locatie: Halseweg - Westendorp

Zaaknummer: WW13.00574

Datum: 8 augustus 2013

Watervergunning voor: het plaatsen van 2 palen met een ketting.

Locatie: Olburgseweg 29 - Olburgen

Zaaknummer: WW13.00620

Datum: 8 augustus 2013

Watervergunning voor: het lozen van grondwater in een watergang.

Locatie: Galileistraat 43 - Lichtenvoorde

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2674

Datum: 8 augustus 2013

Datum:Watervergunning voor: het houden van een survivalrun op 20 oktober 2013.

Locatie: Borculoseweg - Neede

Zaaknummer: WRIJVERG 2-1401

Datum: 9 augustus 2013

Watervergunning voor: het onttrekken van grondwater voor het drooghouden van een bouwput.

Locatie: Siemelinksweg - Deventer

Zaaknummer: WRIJVERG 2-1484

Datum: 9 augustus 2013

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Molendijk en Knibbeldijk - Laren

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2176

Datum: 9 augustus 2013

Watervergunning voor: het lozen van grondwater in een watergang.

Locatie: Eekhegstraat - Didam

Zaaknummer: WRIJVERG 2-2809

Datum: 9 augustus 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven