Ter inzage ontwerp projectplan: Bakerwaard - EVZ Baakse Beek

Inzagetermijn: 28 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013

De Bakerwaard wordt natuurlijker ingericht. Met de uitvoering van het project ‘Bakerwaard-EVZ Baakse Beek’ wordt 300 meter beekherstel gerealiseerd en 2 ha grond als stapsteen ingericht.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Het aansluiten van de Wolfstraatse Laak op de Nieuwe Bakerwaardsche Laak door middel van een nieuw te graven watergang;

  • 2.Het verbreden van de bodem en taluds op enkele plekken;

  • 3.Het plaatsen van een tweetal stuwen/overlaten;

  • 4.De aanleg van een kade met een kruinhoogte van 6,45m+NAP, een kruinbreedte van 1,00m1 en een binnen- en buitentalud van 1:1 tot 1:5;

  • 5.Het verdiepen van de bodem op enkele plekken;

  • 6.Het dichtzetten van de duiker in Oude Bakerwaardsche Laak ter plaatse van de Bakerwaardseweg;

  • 7.Het verwijderen van een (duiker)stuw en enkele duikers.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting omstreeks eind 2013 en zullen omstreeks juli 2014 gereed zijn.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 september 2013 in HCR Herfkens, te Baak. De bijeenkomst kent geen vast programma en iedereen is welkom tussen 16.00-20.30 uur.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 16 juli 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 28 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 9 oktober 2013 . U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meer, tel. 0314-369369

.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. L.F.J.M (Leon) klein Tank MSc., tel. 0314-369369.

 

Naar boven