Ter inzage ontwerp projectplan: Waalse Water

Inzagetermijn: 20 augustus 2013 tot en met 1 oktober 2013

Het Waalse Water wordt natuurlijker ingericht. De herinrichting bestaat voornamelijk uit een uitbreiding van het areaal en herstel van bestaand (verruigd) rietmoeras.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

Er wordt een cascadestuw aangelegd. Naast de aanleg van een cascadestuw, wordt de uitbreiding van het areaal rietmoeras gerealiseerd door gebruik te maken van de laagst gelegen omliggende gronden. Op een aantal locaties wordt vegetatie verwijderd en worden de oevers aangezet om een groter areaal met de geschikte omstandigheden voor de ontwikkeling van rietmoeras te creëren.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2013 en zullen rond de zomer van 2014 gereed zijn.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op 2 september 2013 van 16.00-20.30 uur in Auberge Graaf Hendrik, Graaf Hendrikstraat 2 te Braamt. De bijeenkomst kent geen vast programma en is doorlopend toegankelijk.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 16 juli 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 20 augustus 2013 tot en met 1 oktober 2013.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 1 oktober 2013 . U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meer, tel. 0314-369369

.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. L.F.J.M (Leon) Klein Tank MSc., tel. 0314-369369.

Naar boven