Bekendmaking ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014

Eenmaal in de vijf jaar moeten waterschappen hun kostentoedelingsverordening verplicht herzien. Dit geldt ook voor Waterschap Rijn en IJssel. De huidige kostentoedelingsverordening watersysteembeheer is in werking getreden op 1 januari 2009 en sindsdien niet meer gewijzigd. Dat betekent dat de herziening van de verordening per 1 januari 2014 een feit moet zijn.

Ontwerp-verordening ter inzage

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 6 augustus 2013 de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 in ontwerp vastgesteld. Hierin staat hoe de kosten van het watersysteembeheer worden verdeeld over de belastingcategorieën. De verordening bepaalt daarmee in hoge mate de tarieven voor de watersysteemheffing voor ingezetenen, eigenaren gebouwd, eigenaren ongebouwd en eigenaren natuurterreinen in de komende jaren.

Inzien van de ontwerp-verordening

Van 12 augustus tot en met 23 september 2013 kunt u het ontwerpbesluit en de toelichting daarop inzien op de volgende locaties:

  • 1.Website van het waterschap http://www.wrij.nl; de ontwerpverordening en de toelichting kunt u in pdf-formaat downloaden op deze site.

 

  • 1.Het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, tijdens kantooruren.

 

Voor antwoord op uw eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, te bereiken via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0314-369 369.

 

Reageren op de ontwerp-verordening

 

Uw zienswijze kunt u tot en met 23 september 2013 sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Ook het geven van een mondelinge reactie is tot en met 23 september 2013 mogelijk, hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, te bereiken via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0314-369 369.

Naar boven