Bekendmaking van de Regeling voor de commissie Rekenkamer en van intrekking van de Verordening voor de rekenkamercommissie

In zijn vergadering van 18 december 2012 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel besloten tot de instelling van een adviescommissie met een rekenkamerfunctie, de commissie Rekenkamer. Hij heeft daarbij tevens een regeling vastgesteld voor de samenstelling, taak en werkwijze van de commissie, de Regeling voor de commissie Rekenkamer.

In zijn vergadering van 7 mei 2013 heeft het algemeen bestuur vervolgens de heer J.T. Langelaar tot voorzitter en de heer W.T.G. Smits tot secretaris van de commissie Rekenkamer benoemd. De Verordening voor de rekenkamercommissie is vervolgens ingetrokken.

De Regeling voor de commissie Rekenkamer staat vermeld op de website van het waterschap http://www.wrij.nl.

Naar boven