Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2013, 1801Beschikkingen | afhandeling

Vierpolders, Dorpsdijk

Gemeente Brielle, vergunningnummer D0023117, voor het aanbrengen van een grondkerende constructie in de watergang langs de Dorpsdijk te Vierpolders, gemeente Brielle, 24 juli 2013.

Ridderkerk, 2 augustus 2013

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ing. I.J. Dekker, afdelingshoofd Vergunningverlening