Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2013, 180Overige overheidsinformatie

Heinenoord, gemeente Binnenmaas, Kuipersveer 19

Verleende watervergunning D0021953 aan de heer M. van der Kaaij voor het plaatsen van een schuur aan de Kuipersveer 19 te Heinenoord, gemeente Binnenmaas.

Ridderkerk, 27 maart 2013

Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze: ing. I.J. Dekker, afdelingshoofd Vergunningverlening