Bekendmaking ambtshalve wijziging watervergunning

Het waterschap heeft de vergunning voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het zwembad Leussinkbad, op oppervlaktewater ambtshalve gewijzigd en heeft daarbij aanvullende voorschriften gesteld voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 

Vergunning inzien?

U kunt de aanvraag, de vergunning en overige stukken die van belang zijn van 22 juli 2013 tot en met 2 september 2013 op de volgende plaatsen inzien:

  • 1.het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak.

  • 2.het gemeentehuis van de gemeente Lochem, Markt 3 te Lochem; maandag tot en met woensdag en vrijdag van  08.00 tot 12.30 uur en donderdag van 08.00 tot en met 20.00 uur of op afspraak

 

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde periode bezwaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Gedurende de bezwaartermijn kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben gemaakt, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, de heer J. Stortenbeker tel. 0314-369761.

Naar boven