Ter inzage ontwerp projectplan: EVZ Buurserbeek, fase 1

De Buurserbeek wordt natuurlijker ingericht. Op het traject tussen Rietmolen en de Deldense weg leggen we 8 vispassages aan. Ook wordt ongeveer 2 km oevers flauwer gemaakt.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Het ontgraven van grond uit de oever en het bestaande onderhoudspaden

  • 2.Het transporteren van grond

  • 3.Het aanbrengen van damwandconstructies in de beek

  • 4.Het aanbrengen van een bodembescherming van stortsteen

  • 5.Afwerken van taluds

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting omstreeks oktober 2013 en zullen omstreeks juni 2014 gereed zijn.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op 10 juli 2013 van 16.00-21.00 uur een informatiebijeenkomst in café Van Otten, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 33, te Rietmolen.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 18 juni 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 25 juni 2013 tot en met 6 augustus 2013.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 6 augustus 2013 . U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F.J. van Zeijl, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer F.J. van Zeijl, tel. 0314-369369.

Naar boven