Openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB)

Dinsdag 28 november, om 12.30 uur in de raadszaal, is een nieuwe openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB).

In deze zitting doet het GSB nader onderzoek naar het aantal toegelaten kiezers op 3 stembureaus zoals vastgesteld tijdens de Centrale Stemopneming op donderdag 23 november 2023. Dit onderzoek wordt gedaan op verzoek van het Centraal Stembureau.

Naar boven