‘t Goy, Beusichemseweg 106, ontheffing geluidgrenswaarden

De gemeente Houten heeft ontheffing geluidgrenswaarden LG23039 verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming op 9 februari van 21.00 tot 01.00 uur 2024, 10 februari 2024 van 19.00 tot 02.00 uur en zondag 11 februari 2024 van 19.00 tot 22.00 uur voor het carnavalsfeest met versterkte elektronische muziek aan Beusichemseweg 106 in ‘t Goy.

De verzenddatum van het besluit Algemene Plaatselijke Verordening is 23 november 2023 en ligt vanaf de dag na de verzenddatum zes weken in het gemeentehuis ter inzage en is die dag in werking getreden; zie voor aantekenen van bezwaar en schorsen van de werking onder Bezwaar en Voorlopige voorziening.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken na de verzenddatum (digitaal) bezwaar tegen een besluit aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders; dat schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.

Inhoud bezwaar en voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift en een vraag om voorlopige voorziening moeten ten minste bevatten:

- uw naam en adres, datum en handtekening;

- een omschrijving, datum en kenmerk van het besluit;

- de reden(en) waarom u het niet met dat besluit eens bent.

Meer informatie

https://www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/wet-en-regelgeving/bezwaar-voorlopige-voorziening-en-beroep

Hier kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen.

Naar boven