10396 Verlengingsbesluit - Chroomstraat 8-1 t/m 8-20

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor onderstaande aanvraag voor omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te verlengen met maximaal 6 weken.

 

Verlengen beslistermijn

 

Datum indiening: 8-9-2023

 

Dossierlocatie: Lelystad, Chroomstraat 8(8), 8(10), 8(11), 8(21), 8(22), 8(23), 8(24), 8(25), 8(12), 8(20), 8(6), 8(5), 8(4), 8(3), 8(2), 8(19), 8(18), 8(17), 8(13), 8(15), 8(14), 8(7), 8(1), 8(9), 8(16)

 

Dossiernummer: 10396

 

Dossieromschrijving: oprichten van 2 bedrijfsverzamelgebouwen en het aanleggen van 2 in- of uitritten

 

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

 

 

 

 

 

Naar boven