2 (2022) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens (met Bijlage);

’s-Gravenhage, 22 februari 2022

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012022 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag, met Bijlage, door de Staten-Generaal is verleend op 16 juli 2022.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 36133.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zullen ingevolge artikel 16, eerste lid, van het Verdrag op 1 februari 2024 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Bijlage, voor Nederland (het Europese en het Caribische deel) gelden.

Uitgegeven de vierentwintigste januari 2024.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. BRUINS SLOT

Naar boven