30 (2018) Nr. 2

A. TITEL

Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (met bijlagen);

Brussel, 17 december 2018

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 010186 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Uitvoeringsprotocol, met bijlagen, door de Staten-Generaal is verleend op 22 februari 2020.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35378.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Uitvoeringsprotocol, met bijlagen, zullen ingevolge het gestelde in artikel 18, tweede lid, van het Uitvoeringsprotocol, met bijlagen, op 1 september 2023 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Uitvoeringsprotocol, met bijlagen, gelden voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de eenendertigste juli 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven